HMS Dịch vụ & Giải pháp

Dịch vụ sửa chữa thiết bị

Trung tâm dịch vụ sửa chữa thiết bị Tin Học....

AVG - giải pháp bảo mật cho nền tảng Android

AVG, một trong những hãng bảo mật hàng đầu thế giới mới đây đã cung cấp giải pháp bảo mật dành cho các thiết bị di động sử dụng nền tảng Android với phần mêm AVG Android Antivirus....

Giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp quản lý tập trung trên diện rộng dành cho doanh nghiệp, giúp cho người quản trị hệ thống có thể nắm được tình hình virus trong toàn mạng....

Packetshaper Appliances Giải Pháp Quản Lý Ứng Dụng

Các hệ thống mạng WAN, LAN đã trở thành các thành phần chủ yếu trong hệ thống cơ sở hạ tầng của các công ty, doanh nghiệp bất kể ngành nghề. Các phần mềm, ứng dụng quan trọng có chi phí đầu...

Page 1 of 1 « First < 1 > Cuối trang

 

Powered by: