Nâng cấp Windows Server với Window Nas Thecus


Với sự kết thúc gần đây của Windows Server 2003, hàng triệu người dùng đã không được hỗ trợ hoặc bản cập nhật bảo mật cho hệ thống kế thừa như một vấn đề sống còn. Rất nhiều người dùng đã không được bảo vệ. Di chuyển sang một hệ điều hành mới hơn có vẻ như là một đường lối lí tưởng. Nhiều nhà quản trị mạng đã đối mặt với một số khó khăn như: ngân sách bị hạn chế, thiếu kỹ thuật chuyên môn và sự phụ thuộc vào các úng dụng của Windows.

 

Vậy Nas Thecus có thể làm gì cho bạn?

 

Với Windows được tích hợp sẵn trên Nas Thecus, cung cấp một phương tiện di chuyển dữ liệu với chi phí thấp, hiệu quả. Đối với doanh nghiệp lớn, Thecus triển khai Windows Storage Server 2012 R2 Standard on 8-bay (W8900), 12-bay (W12000), and 16-bay (W16000) rackmount NAS. Các thiết bị cung cấp phần lớn các ứng dụng giống như Windows Server 2003 với một loạt tính năng mới. Những thiết bị được trang bị Intel CPUs, 8 GB DDR3 SDRAM, và10GbE mạnh mẽ.

 

Cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thecus cung cấp 2012 R2 Essentials 2-bay (W2000+), 4-bay (W4000+), và 5-bay (W5000+). Trên mỗi thiết bị đã bao gồm SSD (5-bay includes SSHD) chứ các phần mềm Windows Essentials đã được cài đặt sẵn. Đối với những người đã dùng Windows Server 2003 thì WSSE NAS là một giải pháp tối ưu. Phần mềm WSSE bao gồm nhiều tính năng độc đáo như Data Deduplication, Windows AD, Azure và Office 365.

 

Nâng cấp hệ thống có thể là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài và mất thời gian. Ngân sách cần được thực hiện, biện pháp phòng ngừa cho dữ liệu là cần thiết. Những nhà quản trị mạng cần phải đối diện với giao diện quản trị mới. Với việc tận dụng Windows Nas Thecus, người dùng có thể dễ dàng thực hiện gánh nặng trong quá trình chuyển đổi này.

 

Form Liên hệ
Họ và Tên
Email
Tiều đề
Nội dung
Nhập Mã xác nhận:
  Trở về

 

Powered by: